منعقدکننده های گرین پاور

فرآیند انعقاد در تصفیه آب از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که مطالعات زیادی پیرامون نوع ماده منعقدکننده بهینه، جهت حذف کدورت صورت پذیرفته است. مواد منعقدکننده شامل موادی هستند که جهت ناپایدارسازی ذرات معلق باردار و چسباندن آن ها به یکدیگر استفاده می شوند. این ذرات دارای بار الکتریکی منفی یا مثبت می باشند و مواد منعقد کننده مصرفی معمولا دارای بار الکتریکی مثبت، منفی و یا بدون بار هستند که ذرات معلق در آب را خنثی نموده و رسوب می دهند. مواد ایجاد کننده کدورت در آب شامل خاک رس، ویروس، باکتری، اسید فولیک و هیومیک؛ مواد معدنی مثل آزبست، سیلیکات و ذرات رادیو اکتیو می باشند. جهت انتخاب منعقدکننده مناسب و همچنین دوز مناسب آن در فرآیند تصفیه در شرایط مختلف از جارتست استفاده می شود.

منعقدکننده های قابل ارائه توسط شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز با فرمولاسیون خاص باعث:

  • افزایش سرعت ته نشینی مواد معلق
  • افزایش ابعادی و تراکم مواد ته نشین شده
  • افزایش راندمان فیلتراسیون و جداسازی
  •  و در نهایت باعث ارتقاء کیفیت فرآیند و کاهش قابل ملاحظه کدورت نهایی می گردند.

این منعقدکننده ها دارای انواع کاتیونی، آنیونی، بدون بار و پلیمری می باشند که با توجه به بار الکتریکی ذرات معلق و میزان کدورت آب مورد استفاده قرار می گیرند.

منعقدکننده ها

ردیف

کدمحصول

ناممحصول

توضیحات

1

CA70

منعقدکننده آنیونی

آب خوراک R.O ویژه آب دریا ومکمل آنتی اسکالانت های پلیمری

2

CK58

منعقدکننده کاتیونی

آب خوراک R.O وکولینگ های مدارباز و بسته منعقدکننده کاتیونی

3

CI44

منعقدکننده بدون بار

آب خوراک R.O وکولینگ های مدار باز و بسته

4

CP61

منعقدکننده پلیمری

آب خوراک R.O وکولینگ های مدار باز و بسته

 

 طریقه مصرف:
در ابتدا با توجه به نوع املاح و مواد معلق موجود در آب خوراک، منعقدکننده مناسب را انتخاب نموده و سپس مقدار لازم از مواد منعقدکننده را با مقدار لازم از آب بدون سختی حل کرده و با دوز10-40 ppm به آب خوراک سیستم تزریق نمایید. زمان بلودان (زیرکشی) سیستم یا کلاری فایر با توجه به مقدار مواد ته نشین شده انجام پذیرد.

برای مشاوره و سفارش محصول، از طریق شماره " "021-66918012 با کارشناسان ما تماس بگیرید