لیتیوم بروماید و مشتقات


لیتیوم بروماید چیست؟

 

ليتيوم و عنصر برم به ترتيب از خانواده فلزات قليايی و هالوژن ها هستند. ترکيب اين دو عنصر، نمکی به نام لیتیوم برومايد است که به شدت جاذب رطوبت می باشد و همچنين ماده پايداری بوده و غير قابل تجزيه و فساد است. محلول برمید ليتيوم که آن را با فرمول شیمیایی LiBr  نشان می دهند به خوبی در آب قابل حل است. در دمای محيط اين قابليت انحلال تا حدود 60 % می رسد.

 

 

 

چیلر جذبی

 

 

 

ضرورت استفاده از لیتیوم بروماید در چیلر جذبی

علت اصلی استفاده از محلول لیتیوم بروماید بعنوان جاذب در چیلرهای جذبی آنست که فشار نسبی بخار آب در محلول خیلی کم بوده که این بدان معنی است که خاصیت جذب رطوبت لیتیوم بروماید بسیار بالا است.
یون لیتیم در محلول لیتیوم بروماید با مولکول های آب پیوند قدرتمندی تشکیل می دهد که باعث ایجاد اثر جذبی لازم برای کارکرد چیلر می گردد.

 

ادتیوهای لیتیوم :

برای مشاوره و سفارش محصول، از طریق شماره " "021-66918012 با کارشناسان ما تماس بگیرید