پادلای 30گرین پاور

 محلول رسوب زدای پادلای 30

پادلای 30 یک محلول رسوب زدای اسیدی همراه با اسید های آلی و معدنی می باشد که بیشترین کاربرد را در زدودن رسوبات متعارف از تجهیزات عمومی داشته و تاثیر بسیار زیادی در زنگ زدایی و رفع اکسید فلزات و رسوبات نمکی دارد.

برای مشاوره و سفارش محصول، از طریق شماره " "021-66918012 با کارشناسان ما تماس بگیرید