پادلای 022گرین پاور

محلول رسوب زدای پادلای 022

این محلول یک دی اسکلر قوی بر پایه اسید های معدنی بوده که همراه با بازدارنده های خوردگی برای برطرف کردن رسوبات سخت از تجهیزات عمومی کاربرد دارد.

برای مشاوره و سفارش محصول، از طریق شماره " "021-66918012 با کارشناسان ما تماس بگیرید