اطلاعیه مهم در پاسخ به شرکت آبریزان مهرافزا

توجه: اطلاعیه مهم در پاسخ به شرکت آبریزان مهر افزا

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان و مصرف کنندگان محترم شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز (گرین پاور) در پاسخ به اطلاعیه منتشر شده در سایت شرکت آبریزان مهرافزا مورخ 18 دیماه 97 می رساند، که مطالب منتشر شده مطابق با واقعیت نبوده و شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز از تمدید قرارداد خود با این شرکت در سال 97 خودداری نموده است.

لذا در این خصوص شکواییه قضایی علیه شرکت مذکور در تاریخ 27 بهمن 97 به شماره پرونده 971746 در شعبه 8 دادسرای جرایم اینترنتی مطرح و در حال پیگیری قانونی می باشد.

جهت بروز هرگونه سوال یا نیاز به اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

 66918012 داخلی 21