توسعه فضای سبز با پساب

به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به اهمیت فضای سبز، استفاده از پساب و بازچرخانی آب برای آبیاری فضای سبز مورد تاکید قرار می‌گیرد، به همین جهت در حال حاضر یک واحد تصفیه‌خانه محلی در کرج راه‌اندازی شده است.


فردین حکیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، با اشاره به محدودیت منابع آب در استان گفت: از سوی دیگر با توجه به اهمیت فضای سبز، استفاده از پساب و بازچرخانی آب برای آبیاری فضای سبز مورد تاکید قرار می‌گیرد.


وی ادامه داد: وقتی که فاضلاب تصفیه شود می‌توان پساب تصفیه شده را به آب‌های سطحی اضافه کرد و یا برای تقویت منابع زیرزمینی، به چاه‌های جذبی ریخت، اما یکی از مهمترین استفاده‌های این آب در بخش کشاورزی و فضای سبز است.


وی خاطرنشان کرد: با استفاده از پساب در فضای سبز، بهتر می‌توان به توسعه فضای سبز پرداخت که این نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.


مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با بیان اینکه استفاده از پساب در کشاورزی و فضای سبز، برداشت از منابع زیرزمینی را نیز کاهش می‌دهد افزود: در حال حاضر یک واحد تصفیه‌خانه محلی در کرج راه‌اندازی شده است.


وی اعلام کرد: چند واحد نیز در حال راه‌اندازی و چند واحد دیگر هم در حال مکان‌یابی برای احداث است که با نهایی شدن آن کمک زیادی به توسعه فضای سبز کرج، کاهش مصرف آب و همچنین کاهش آلودگی هوا خواهد کرد.