جیره بندی آب در دستور کار

گزارش تاسیسات نیوز، استفاده از چاه های حفر شده توسط شهرداری برای تامین آب شرب از اصفهان آغاز شده و در سایر شهرها نیز با همکاری شهرداری ها انجام خواهد شد.


عباس سروش، معاون آب و آبفای وزیر نیرو، افزود: وزارت نیرو در درجه نخست برنامه تامین آب برای همه مشترکان را در نظر دارد.


به گفته وی، تامین آب در شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، از طریق استفاده از چاه های کشاورزی و شهرداری ها انجام خواهد شد.


وی ادامه داد: شرکت‌های آب و فاضلاب در شهرهایی که آب آنها از منابع زیرزمینی تامین می‌شود، مذاکرات خود را با کشاورزان و شهرداری‌ها آغاز کرده‌اند.


سروش اظهار داشت: تاکنون قراردادهایی برای اجاره چاه کشاورزان و شهرداری‌ها توسط شرکت‌های آب و فاضلاب منعقد شده است.


معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود: در شهرهایی که امکان اجاره چاه و تامین آب از این طریق وجود ندارد، درصدد هستیم با «مدیریت فشار» و «فرهنگ سازی» کمبود منابع آب را جبران کنیم.


ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا دو روز گذشته ۱۵۴.۱ میلیمتر بود که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که ۲۲۸ میلیمتر بود، ۳۲.۴ درصد کاهش داشته است.


این میزان بارندگی نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که ۲۲۳.۹ میلیمتر بود نیز ۳۱.۲ درصد کاهش داشته است.


معاون شرکت آب و فاضلاب کشور پیش از این اعلام کرد که تابستان امسال، ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۴.۵ میلیون نفر تحت تنش آبی قرار دارند.


شاهین پاکروح افزود: در این میان، شهرهای اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر از جمله شهرهای بزرگی است که امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند.


وی با بیان اینکه در اصفهان قرار است ۷۰ حلقه چاه جدید حفر شود، ادامه داد: در تعامل شهرداری با آبفای استان اصفهان، برنامه ریزی شده است که برای جبران کمبود آب شرب، چاه هایی که آب آنها قابلیت شرب دارد به منابع تامین آب شهر اصفهان اضافه شود.


معاون شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه «در شهری که با تنش آبی مواجه است، فضای سبز معنی ندارد»، گفت: استفاده از چاه های حفر شده توسط شهرداری برای تامین آب شرب از اصفهان آغاز شده و در سایر شهرها نیز با همکاری شهرداری ها انجام خواهد شد.