کاهش انتشار جهانی کربن در صنعت سیمان

به گزارش تاسیسات نیوز، تولید سیمان و بتن، انتشار قابل توجهی از دی اکسید کربن را به خود اختصاص داده است.


در موافقتنامه پاریس، گزارش جدیدی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و دستیابی به شرایط مطلوب آب و هوایی، ارائه شده است. در این گزارش به مراتب تاکید شده است که اگر دنیا می خواهد به توسعه پایدار دست یابد، انتشار گازهای گلخانه ای از تولید سیمان باید به شدت کاهش یابد.


پس از آب، به عنوان رتبه دوم، سیمان و بتن، دارای بیشترین مصرف کننده در جهان است. و تولید آن، شامل انتشار قابل توجهی از دی اکسید کربن است که از فرایندهای شیمیایی آزاد می شود.


در حالی که تولید کنندگان سال هاست در تلاش هستند تا این میزان را کاهش دهند و یا از طریقی کربن تولید شده را جذب کنند، متاسفانه نتیاج حاصله در این خصوص مطلوب نبوده است.


طی گزارش منتشر شده در روز دوشنبه، پروژه Disclosure کربن، که انتشار گازهای گلخانه ای از صنایع پیشرو را دنبال می کند، بیان کرد که شرکت های هند بهترین عملکرد را در کاهش راندمان کربن تولیدی خود دارند، چرا که از کارخانه های تولیدی جدید و کارآمد بهره مند شده اند.


در اروپا، گازهای گلخانه ای انتشار یافته از تولید سیمان، تحت عنوان پروژه ای به نام "صنایع سنگین" از سال ۲۰۰۵ در اتحادیه اروپا تحت کنترل قرار گرفت، در این پروژه، کربن زدایی هدف اصلی قرار گرفت و محدودیتی برای تولید آن ایجاد شد، به طوری که اگر کارخانه های مربوطه مجبور به انتشار بیشتر آن بودند، باید مجوز هایی را از شرکت های پاک کننده دریافت می کردند.


اما به دلیل هزینه های سنگین و قیمت های بالای این مجوزها، کارخانه ها به دنبال دریافت مجوز از طریق غیر قانونی رفته و این طرح برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با شکست مواجه شد.


بر اساس CDP، تولید سیما ن ۶ درصد از انتشار جهانی کربن را به خود اختصاص داده است و پس از فولاد، دومین منبع بزرگ تولید کربن از صنعت است. بنابراین، مطالعات حاکی از آن است که شرکت های پیشرو در زمینه سیمان باید تلاش های خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دو برابر کنند تا به اهداف اقلیمی مذکور در توافقنامه پاریس دست یابند.