رسوب گیری شوفاژ

جهت برطرف کردن رسوبات در شوفاژ منازل یا ادارات و یا رفع گرفتگی لوله های منابع انبساط و مشکلات ناشی از رسوب در سیستم گرمایش آب شوفاژ و رادیاتورها از محلول رسوب زدای گرین پاور استفاده می شود .

محلول رسوب زدای گرین پاور (میتره صنعتی ) به میزان توصیه شده توسط کارشناسان فنی شرکت به سادگی قابل استفاده است.

میزان دوز مناسب از میتره صنعتی به آب منبع انبساط اضافه شده و پس از 4 الی 5 روز آب سیستم تعویض می گردد. برای پیشگیری از رسوب و خوردگی در تاسیسات شوفاژ می توان در حدود 1/0% حجمی محلول میتره صنعتی را برای مدت یکسال به آب سیستم اضافه نمود.

مشکلاتی از قبیل سرد بودن منبع انبساط بازدهی پایین رادیاتورها و هوا گرفتن متناوب رادیاتورهای طبقات و ایجاد صدای آب در آنها با این روش قابل برطرف شدن است مصرف ماده بی خطر میتره صنعتی نیاز به حضور نیروی متخصص ندارد و به سادگی قابل انجام است