ASG 0130

کاربرد محصولasg0130 گرین پاور

  • ضد رسوب ممبراین با PH خنثی
  • استفاده برای آبهای (900ppm-)
  • ممبراین های آسیب دیده از اسید شویی
  • ممبراین هایی که منافذ نسبتا آزاد تری دارند

نحوه استفاده 

دوز تزریق : 

  • سختی آب  900-700 6ppm ←ppm
  • سختی آب  700-500 5ppm ←ppm
  • سختی آب  500-300 4ppm ←ppm
  • سختی آب  300-100 3ppm ←ppm

cc 500 محلول خالص را در 20 لیتر آب بدون سختی حل و سپس تزریق گردد.

دیدگاهی بنویسید