اجرای پروژه ها

اجرای پروژه های جانبی مرتبط با نیاز مشتریان  توسط متخصصین شرکت گرین پاور با هدف رفع مشکلات کاربران محصولات و خدمات انجام می گردد که در این خدمات کیفیت و تعهد نسبت به منافع مشتریان  و صرفه جویی در زمان و هزینه های کاربران خدمات لحاظ می گردد .

در همین راستا تجهیزات مربوط به تاسیسات و صنعت  آب  تامین گردیده و به مشتریان ارایه می گردد .

تعمیرات و سرویسهای دوره ای تجهیزات حساس مانند چیلر های جذبی و تراکمی در زمره این خدمات بوده که با کیفیت بالا و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می گردد .