آزمایش و آنالیز آب

آب به عنوان حلال عمومی و سیال در گردش در تجهیزات سرمایش جهت انتقال حرارت نقش بسزایی دارد ، به همین دلیل کیفیت شیمیایی و فیزیک آب در پدیده رسوب و خوردگی بسیار حائز اهمیت است ، لذا شرکت گرین پاور با هدف توسعه خدمات در زمینه بهینه سازی آب ، رسوب زدایی و پشگیری از رسوب بدون خوردگی در تجهیزات و تاسیسات برودتی و حرارتی خدمات جدید خود در زمینه نمونه برداری ، تست و آنالیز را برای مشتریان خود با همکاری آزمایشگاههای معتمد موسسه استاندارد و محیط زیست جهت آزمایشات شیمیایی در دستور کار قرار داده است .

این خدمات جهت آگاه سازی مشتریان قبل از خرید محصولات و مواد شیمیایی و همچنین کنترل و پایش عملکرد محصولات شیمیایی پس از مصرف ارایه می گردد ، به نحوی که با نمونه برداری های ماهانه و ارایه گزارشات تست و آنالیز آب همچنین تجزیه و تحلیل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب می توان از جهت عملکرد محصولات شیمیایی آگاه گردید.

برخی از پارامترهای مهم جهت کنترل و آنالیز و تست آب عبارتند از :

سختی کل

قلیائیت

یونهای فلزی

کلر

Tds

اکسیژن محلول

Ph

کلسیم

نیتریت

و سایر پارامتر های مورد درخواست کاربر

دیدگاهی بنویسید