تفاوت محلول صنعتی گرین پاور بادی اسکلرها در چیست؟


دی اسکلرها در واقع اسیدهای رقیق شده ای هستند که به سیستم تزریق می شوند تا رسوبات را از بین ببرندکه البته نیاز به توقف و تخلیه سیستم و همچنین نیروی متخصص دارند که به همراه خوردگی شدید می باشد. اما محلول صنعتی گرین پاور برخلاف دی اسکلرها هیچکدام از محدودیت های فوق را ندارد.

برخی سوالات مرتبط