خدمات پس از فروش گرین پاور چه مواردی را شامل می شود؟


پس از استفاده از محصولات گرین پاور در روشهای پیشگیری ازرسوب و خوردگی در سیستم هر چند ماه یکبار برای گرفتن نمونه آب آزمایشی روی آن برای چک کردن تاثیر محلول صورت می گیرد که در صورت کاهش کارکرد دوباره مقداری محلول به سیستم اضافه خواهد شد.

برخی سوالات مرتبط
آیا میتوان بدون تخلیه آب به عملکرد سیستم ادامه داد و یا ممکن است که رسوب برداری در دو مرحله انجام پذیرد؟ مدت زمان عملکرد محلول صنعتی گرین پاور در سیستمهای سرمایشی گرمایشی در سیکل درمانی رسوبات چگونه خواهد بود؟ آیا محلول گرین پاور را می توان همراه با دستگاههای سختی گیر رزینی استفاده کرد؟ محلول صنعتی گرین پاور چه تاثیری بر فلزات مورد استفاده در تجهیزات تاسیساتی دارد؟ (از لحاظ خوردگی) با توجه به میزان اتلاف (پرتی) آب در برجهای خنک کننده چگونگی کارکرد Padly 40 را در آنها توضیح دهید. محلول های گرین پاور چه اثرسوئی بر انسان دارد؟ روش کارکرد محلول صنعتی گرین پاور (MSA0101) در بویلرها چگونه است؟ موارد استفاده از محلول صنعتی گرین پاور در سیستمهای مختلف چگونه محاسبه می شود؟ اضافه کردن مقداری بیش از مقدار محاسبه شده محلول گرین پاور در سیستمهای تاسیساتی چه مشکلاتی را پدید می آورد؟ در تاسیسات قدیمی که رسوبات موجب انسداد نشتی ها شده و با استفاده از محلول صنعتی گرین پاور نشتی باز شده چه پاسخی میتوان داد؟