محلول های گرین پاور چه اثرسوئی بر انسان دارد؟


برخلاف استفاده از روشهای دیگر از جمله اسیدشویی که منجر به مشکلات فراوان تنفسی همچون سوختگی می شود در استفاده از محلول های رسوبزدای گرین پاور حتی در تماس مداوم با پوست دست و صورت هیچ گونه مشکلی ایجاد نکرده و هیچگونه بوی خاصی نیز ندارد.

برخی سوالات مرتبط
آیا میتوان بدون تخلیه آب به عملکرد سیستم ادامه داد و یا ممکن است که رسوب برداری در دو مرحله انجام پذیرد؟ مدت زمان عملکرد محلول صنعتی گرین پاور در سیستمهای سرمایشی گرمایشی در سیکل درمانی رسوبات چگونه خواهد بود؟ آیا محلول گرین پاور را می توان همراه با دستگاههای سختی گیر رزینی استفاده کرد؟ محلول صنعتی گرین پاور چه تاثیری بر فلزات مورد استفاده در تجهیزات تاسیساتی دارد؟ (از لحاظ خوردگی) با توجه به میزان اتلاف (پرتی) آب در برجهای خنک کننده چگونگی کارکرد Padly 40 را در آنها توضیح دهید. روش کارکرد محلول صنعتی گرین پاور (MSA0101) در بویلرها چگونه است؟ خدمات پس از فروش گرین پاور چه مواردی را شامل می شود؟ موارد استفاده از محلول صنعتی گرین پاور در سیستمهای مختلف چگونه محاسبه می شود؟ اضافه کردن مقداری بیش از مقدار محاسبه شده محلول گرین پاور در سیستمهای تاسیساتی چه مشکلاتی را پدید می آورد؟ در تاسیسات قدیمی که رسوبات موجب انسداد نشتی ها شده و با استفاده از محلول صنعتی گرین پاور نشتی باز شده چه پاسخی میتوان داد؟